Sponzoři
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Podporují nás
Banner
Banner
Náš oddíl
Historie oddílu Tisk Email
Napsal Martina Mědílková, 30.03.2013 13:44, aktualizováno 30.03.2013 13:47   

Volejbal se začal hrát v našem městě v rámci různých tělovýchovných organizací, které tehdy ve městě působily, např. Sokol, DTJ, Orel i další. Byl součástí jejich sportovní činnosti. Také hřiště byla na různých místech ve městě. Podle dochovaných dokumentů můžeme považovat za začátek organizovaného volejbalu v našem městě založení „Wolley-ballového kroužku“ z řad členů Sokola Červený Kostelec dne 24. srpna 1928. Volejbalová družstva hrála mezi sebou a také i s družstvy okolních obcí a měst utkání. Nešlo však ještě o pravidelnou soutěž. Ve válečném období pak byla přestávka a v letech 1949 – 1950 „přišla doba renesance“ volejbalu v Červeném Kostelci. Znovu se začal hrát volejbal u sokolovny a dokonce vzniklo firemní volejbalové družstvo „Justan“. To hrálo na hřišti, které bylo v prostoru dnešní trafostanice mezi dnešními ulicemi Bř. Kafky a Gen. Kratochvíla. Potom byla vybudována volejbalová hřiště na „Sokoláku“ a DTJ (u fotbalového hřiště). K výrazným osobnostem té doby patřil Ing. Ladislav Brázda. Parta volejbalistů, kterou okolo sebe soustředil, už pak začala hrát pravidelné dlouhodobé soutěže.

Po vzniku Tělovýchovné jednoty Červený Kostelec se jedním z jejích oddílů stal i volejbalový oddíl a hřiště měl na Koubovce, později u školní jídelny. To už volejbal hráli nejen muži, ale utvořilo se i družstvo žen a postupně se přidala i družstva mládeže. Všechna ta družstva hrála v pravidelných dlouhodobých soutěžích organizovaných ČSTV.  Od roku 1976 je základnou volejbalového oddílu areál u divadla. Tento areál byl vybudován „v akci Z“, tj. brigádnickou činností členů oddílu s podporou tehdejších podniků Kovotex, Kovopodnik, Tepna a s s finančním zabezpečením z veřejných finací prostřednictvím MěNV Červený Kostelec. Od roku 1973 do roku 1976, kdy byl areál zprovozněn, bylo odpracováno několik tisíc brigádnických hodin. Dokončovací práce však ještě probíhaly až do roku 1979. Dá se říci, že „duší“ této akce, tedy vybudování volejbalového areálu, byl Jaroslav Bečička, ale samozřejmě i řada dalších. Tím byl vytvořen ten základní materiální předpoklad k existenci oddílu, protože všechny soutěže se hrály na venkovních antukových hřištích.

Postupně se zvyšoval počet členů oddílu, z nichž někteří také absolvovali trenérské kurzy a tím se zkvalitňovala sportovní příprava hráčů. Projevilo se to v účasti družstev našeho volejbalového oddílu ve vyšších soutěžích, což zase pozitivně ovlivnilo další rozvoj volejbalu v našem městě. Za tuto činnost také řada trenérů i rozhodčích našeho oddílu obdržela ocenění a výrazem nejvyššího ocenění činnosti v ČSTV bylo i udělení „Vzorného oddílu 1. stupně“.

Současnost – Tělovýchovná jednota, volejbalový oddíl, Červený Kostelec :

Volejbal je obdobně, jako u jiných sportů sdružených v ČSTV, organizován Českým volejbalovým svazem (organizuje vrcholné soutěže v rámci republiky – extraliga, 1.liga, 2. liga), nižším článkem této organizační struktury je Krajský volejbalový svaz (organizuje soutěže v rámci kraje – krajský přebor 1 a 2. třídy) a nejnižším článkem je pak Okresní volejbalový svaz (organizuje základní soutěže na území okresů – okresní přebor 1. až 3. třídy).

Náš volejbalový oddíl se 170 členy patří v současnosti k největším oddílům v Tělovýchovné jednotě a také i v náchodském okrese, který zase patří mezi ty s nejrozvinutějším volejbalem nejen v kraji. To už představuje řadu družstev v soutěžích a tedy i požadavek na to, aby z řad členů oddílu vzešli nejen trenéři, ale i rozhodčí

Na zabezpečení poměrně značného rozsahu činnosti se podílí řada členů. V současné době je v čele výbor volejbalového oddílu s předsedou Miroslavem Mědílkem (už od roku 1980), místopředsedou Ing. Martinem Burdychem (m.j. se věnuje aktivně i trenérské činnosti), členy výboru pak jsou ještě vedoucí jednotlivých družstev. Při současné poměrně bohaté činnosti, i když amatérské, to předpokládá i hodně organizační činnosti. Mimo ty sportovní záležitosti se výbor musí stále zabývat i finančním zabezpečením. Základem jsou členské oddílové příspěvky, ale podstatnou roli hraje i podpora sponzorů (zveřejňujeme je na plakátech a internetových stránkách oddílu), kterých sice není mnoho, vážíme si jich však a patří jim naše poděkování.

Našemu volejbalu slouží docela slušný volejbalový areál se 3 antukovými hřišti u divadla v ul. Bř. Kafky, jak už bylo uvedeno vybudovaný brigádnicky. Od roku 2008 je v antukových hřištích dokonce zabudovaný rozvod umělého zavlažování. Součástí je i objekt šaten se sociálním zařízením, i když ten už pro současný rozsah činnosti volejbalového oddílu není dostačující. K zimní přípravě sloužila sokolovna. Pozdější účastí našich družstev ve vyšších soutěžích pak byla i jejich zimní část hrána také v sokolovně, a to až do roku 2006, kdy byla vybudována sportovní hala u stadionu v ul. Palackého, která je určena pro míčové sporty. Ta je majetkem Města Červeného Kostelce, které ji také provozuje. Město tím, spolu s dalšími prostředky poskytovanými na podporu sportu, vytváří významné předpoklady pro činnost i našeho oddílu.

Vlastní sportovní činnost oddílu představuje v současnosti 5 družstev mužů, 4 družstva žen a 3 družstva mládeže, která jsou zapojena do pravidelných dlouhodobých mistrovských soutěží od okresních až po krajské, juniorky dokonce do 1.ligy. Dá se říci, že si v nich vedou většinou velmi dobře. Dlouhodobě v krajském přeboru působí jak muži, tak i ženy. U dospělých prozatímním vrcholem bylo vítězství mužů v krajském přeboru a účast v kvalifikaci o 2. ligu v soutěžním období 2006-7. U žen je zatím tím největším úspěchem 3. místo v krajském přeboru v soutěžním období 2010-11. Zastoupení máme i krajském přeboru II. třídy družstvem mužů i žen. V současné době se také velmi dobře daří i dívkám. V krajském přeboru si velmi dobře vedou žákyně. Jako krajské přebornice se starší žákyně probojovaly do finále Mistrovství ČR 2011, tedy mezi nejlepší družstva v republice a umístění na 4. místě je vynikající. Měřítkem úspěšnosti je i účast kadetek v Českém poháru, kde si vedly velmi dobře rovněž mezi nejlepšími v republice, o čemž svědčí 7. místo. Velmi potěšující je to, že od roku 2010 také hraje družstvo juniorek v 1. lize, tedy opět mezi republikovou elitou. Rozhodující zásluhu na současných úspěších dívčí kategorie mají Dana a Richard Vajsarovi a je třeba poznamenat, že v této souvislosti velmi pozitivně působí i spolupráce se sousedním oddílem Baníku Rtyně. Je jen škoda, že nám zatím takto nedaří v chlapecké kategorii, kde je poměrně málo zájemců o sportování.

Mimo mistrovské soutěže pořádá náš oddíl každoročně i turnaje pro družstva mužů, žen a žákyň (v této kategorii i s mezinárodní účastí) a také pravidelně 2x ročně také turnaj pro neregistrované, kterých se účastní vždy poměrně velký počet sportovců nejen z našeho města, ale i z širokého okolí. Takovéto akce dávají příležitost ke sportování nejen aktivním volejbalistům, ale i ostatním spoluobčanům. To je možné jen díky tomu, že členové oddílu se podílejí na organizaci takových akcí, ať již jako funkcionáři, rozhodčí apod.

Miroslav Mědílek

 


© 2011-2013 TJ Volejbal Červený Kostelec,  provozováno na Joomla!,  informace o WWW stránkáchmapa webu
XHTML validní
CSS validní